Sølv, guld eller platin? Det er nu muligt for bygninger eller byområder at blive bæredygtigheds certificeret på internationalt niveau.

Det er Green Building Council i Danmark der står bag DGNB certificeringen for bæredygtigt byggeri i Danmark. DGNB er udviklet i Tyskland af organisationen Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), der også har lagt navn til ordningen.

Den væsentligste egenskab er, at en DGNB certificering omfatter hele bygningens livscyklus. Det betyder, at der arbejdes ud fra en holistisk tilgang, der tilgodeser bygningens samlede bæredygtige performance i hele bygningens levetid, måske mere end 50 år.

I praksis betyder det, at bygherrer kan søge om at få deres byggeri godkendt efter en række kriterier, og dermed opnå et certifikat – og en tydelig angivelse af niveauet for bæredygtighed i form af enten sølv, guld eller platin som det ypperste. En DGNB certificering er en garanti for en bæredygtig bygning, hvor bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af bygningen.

Dermed bliver det muligt at sammenligne individuelle bygninger ud fra et fælles sæt kriterier og samtidig sikre en entydig, målbar standard for alle bygninger, der certificeres efter ordningen.

“DGNB som bæredygtighedsklasse er stadig den mest omfattende certificering på markedet med de højeste kvalitetsstandarder,” siger Mette Qvist, direktør for Green Building Council.

Måleenhederne i DNGB har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), og herudover er teknik og proces lagt ind som to tværgående elementer, der påvirker de tre øvrige.

Green Building Council Denmark er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen lige fra første ideer til det færdige byggeri. Omkring 150 eksperter fra virksomheder og offentlige institutioner har deltaget i arbejdet med at tilpasse de tyske kriterier til danske normer og standarder.

29 byggerier og 4 byområder er i dag DGNB certificerede i Danmark.

Læs mere om Green Building Council Denmark på www.dk-gbc.dk